6069576406269952 Duke Mall (3月中)🇦🇺澳洲Sambucol接骨木軟糖(50粒) 🌟預防勝於治療🌟 而家疫症殺到埋身,一有任何病徵都嚇餐死😨😨唔想成日擔驚受怕,就要增強自身抵抗力喇💪🏻💪🏻 ✅抗流感 ✅增強抵抗力 ✅GMP驗證 ✅天然無藥性 天氣一轉, 小朋友特別易病,所以好多媽媽都會俾接骨木產品俾小朋友,增強抵抗力,病痛都少D! 仲可以舒緩傷風或感冒等症狀🤧😷 始終西藥對小朋友身體唔好,流 Product #: dukemall-(3月中)🇦🇺澳洲Sambucol接骨木軟糖(50粒) 2022-02-26 Regular price: $HKD$75.0 Available from: Duke MallIn stock
dukemallDuke Mall