5924780777799680 Duke Mall (現貨)韓式煎餅 5️分鐘就親手整到👉🏻超美味韓式煎餅👩🏻‍🍳 ⭐韓國製造🇰🇷韓式煎餅料理包 ⭐ 懶人居家必備👍🏻 地獄廚神都輕易煮到 4種口味任你揀😆款款都好好味丫 出街食一個要百幾蚊㗎🙈 DIY 真係抵好多 一盒最多可以整2 塊約18cm 煎餅🥞 超易整👍🏻5分鐘可以做好,好快有得食😋 落哂啲材料再煎兩煎就🆗 同去韓國餐廳 Product #: dukemall-(現貨)韓式煎餅 2022-05-10 Regular price: $HKD$28.0 Available from: Duke MallIn stock