4831470856306688 Duke Mall (2月頭到貨)金少爺花生糖(19/1截單) 宜蘭名產 金少爺👲手工花生糖🥜 香港電視📺旅遊節目介紹既就係呢間👲【金少爺】 金少爺 🆚 郭金山 🌟大家都一樣唔痴牙,唔太甜😋😋 🌟金少爺中間的麥牙糖係軟嘅唔硬,整個口感比郭金山軟 🌟金少爺特别在有【三星蔥口味】 激推💞 三星蔥花生糖💥當三星蔥遇上花生,神奇既配合,味道好夾😋 1️⃣原味花生糖/260g/盒 2 Product #: dukemall-(2月頭到貨)金少爺花生糖(19/1截單) 2022-08-01 Regular price: $HKD$58.0 Available from: Duke MallIn stock