6059925010776064 Duke Mall (2月上旬) 台灣 新竹福源 新年加開 花生鬆餅🥜🥜🥜 😋花生控萬勿錯過 😋採用💯台灣🥜花生、香醇美味 😋新年除左食蛋卷外、今次仲可一次食齊新竹福源既美點 🥜福源花生醬鬆餅 12入 👉每一啖都有濃郁花生香🥜搭配香酥可口鬆餅🥞,讓你一次大大滿足 產品規格 ■ 鬆餅12入,保存7個月 Product #: dukemall-(2月上旬) 台灣 新竹福源 新年加開 花生鬆餅🥜🥜🥜 2022-07-27 Regular price: $HKD$145.0 Available from: Duke MallIn stock